Garantii

           

 

Vastavat märgistust omavatele wolfcrafti toodetele antakse eranditult ainult kodutarbija kasutuseks 5 ja 10 aastat garantiid alates ostupäevast.

Garantii kehtib ainult ostutoote enda kahjudele, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest. Garantiiga pole kaetud kahjud, mis on tekkinud mittesihtpärasest kasutamisest või puudulikust hooldamisest. Samuti ei kehti garantii loomuliku kulumise osas.

Garantii kehtib ainult ostutšeki või arve olemasolu korral.